دکتر مانا توسلی خواه

صرفه اقتصادی

وقت شناس

باحوصله

دکتر مانا توسلی خواه

جراح - دندانپزشک

دکتر مانا توسلی خواه فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی ، دارای ۱۰ سال سابقه کار ، گذراندن کورس های متعدد از جمله: -گذراندن دوره های زیبایی ونیر های کامپوزیتی و لمینیت های سرامیکی -دکتر فیلیپ بزرا برزیل -کامپوزیت تکنیک لیرینگ توکویاما ژاپن -فلوشیپ زیبایی ژنوا

تعرفه خدمات

 • ترمیم کامپوزیت سه سطحی یا کلاس چهار

  قیمت : ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

 • ترمیم بیلداپ با آمالگام(دندان دائمی)

  قیمت : ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۱,۲۶۰,۰۰۰ تومان

 • ترمیم بیلداپ با کامپوزیت نوری(دندان دائمی)

  قیمت : ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

 • فلپ نیم فک

  قیمت : ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

 • افزایش طول تاج همراه با فلپ

  قیمت : ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان

 • پیوند لثه یک دندان

  قیمت : ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

 • کشیدن دندان خلفی(شیری)

  قیمت : ۵۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۴۰۰,۰۰۰ تومان

 • کشیدن دندان قدامی(شیری)

  قیمت : ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان

 • پالپوتومی شیری

  قیمت : ۸۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۵۶۰,۰۰۰ تومان

 • کشیدن هر دندان خلفی

  قیمت : ۴۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۳۲۰,۰۰۰ تومان

 • کشیدن هر دندان عقل

  قیمت : ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۸۰۰,۰۰۰ تومان

 • خارج کردن دندان نیش نهفته

  قیمت : ۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

  قیمت با طرح دندانپزشکی یونیت:

  ۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از دکتر یاب

besiar ali

برگرفته از دکتر یاب

فوق العاده حرفه ای ، فضای تمیز و شیک

برگرفته از دکتر یاب

همه چیز عالی محیط کامل تمیز و بهداشتی کلینیک بسیار شیک خدمات بسیار حرفه ای خیلی راضی بودم از همه چیز به خیلیا هم معرفی کردم

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس