دکتر مصطفی مهرابی

باحوصله

دکتر مصطفی مهرابی

جراحی دهان و فک و صورت

۰۲۱-۷۷۷۴۳۱۸۱

۰۹۳۵-۴۲۸-۲۶۲۷۰

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس