دکتر آتوسا کاردگر

دکتر آتوسا کاردگر

جراح - دندانپزشک

دکتر آتوسا کاردگر دارای فلوشیپ زیبایی از کانادا
وبسایت :
WWW.Drkardgar.com

۰۹۳۷۳۰۰۳۰۰۸

شنبه تا چهارشنبه 10 صبح تا 18:30

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس