دکتر پریسا تیماسی

دکتر پریسا تیماسی

دندانپزشک کودک

دندانپزشک کودک
انجام دندانپزشکی تحت بی هوشی
روزهای کاری مطب شنبه دوشنبه چهارشنبه

از ۱۱ صبح تا ۷ شب روزهای زوج

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

عالی هستند عالی،خوش اخلاق و کاربلد

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس