دکتر مرجان اروجی

دکتر مرجان اروجی

جراح - دندانپزشک

ساعت کاری مطب :

11 صبح تا 7 بعد از ظهر

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از اینستاگرام

باحوصله

وقت شناس

کارهای خانم دکتر بی نظیره

برگرفته از اینستاگرام

باحوصله

وقت شناس

کارهای خانم دکتر بی نظیره

برگرفته از اینستاگرام

باحوصله

وقت شناس

کارهای خانم دکتر بی نظیره

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس