دکتر مرجان مشاطان

باحوصله

دکتر مرجان مشاطان

جراح - دندانپزشک

فارغ التحصیل دکترای دندانپزشکی سال ۱۳۸۸

از 9.30 دقیقه لغایت 20

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

دخترم رو پیششون میبرم راضی هستم دخترم با هیچ دکتری همکاری نمی کرد ولی با این پزشک خوشرو مشکلی نداشت .

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

دندان پسرم در 4 سالگی عالی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

عالی بود

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس