دکتر آرش عزیزی

باحوصله

دکتر آرش عزیزی

متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت استاد دانشگاه ، نفر اول بورد تخصصی کشوری

دکتر آرش عزیزی متخصص بیماریهای دهان و فک و صورت
استادتمام دانشگاه - فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان
نفر اول بورد تخصصی کشوری -فلوشیپ ایمپلنت از آکادمی ایمپلنتولوژیستهای آمریکا
معاونت پژوهشی دانشکده دندانپزشکی
رییس بخش لیزر دانشکده دندانپزشکی
سردبیر مجله انگلیسی Journal of Research in dentomaxillofacial sciences

۰۲۱۲۲۸۷۵۳۱۷

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

نتیجه فوق العاده عالی فقط با یک بار تماس خوب شد بیمارم

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

زخم زبان داشتم و مشاوره خوب دادن

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

جراحی دندان عقل نهفته

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس