دکتر نرگس عامری

دکتر نرگس عامری

متخصص پروتز ایمپلنت و زیبایی استادیار دانشگاه

متخصص پروتز زیبایی و ایمپلنت
استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
رتبه برتر بورد تخصصی

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

من بابت روکش دندان مراجعه کردم . بسیار حرفه ی و با صبر و حوصله انجام دادن .

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

امشب مادرم پیششان بود و بسیار خوش برخورد و ماهر بودند

برگرفته از نوبت

باحوصله

وقت شناس

دکتر بسیار خوب و دقیقی می باشد

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس