دکتر فرانک مرادی

دکتر فرانک مرادی

متخصص آسیب شناسی فک و دهان

دارای بورد تخصصی و عضو هیات علمی دانشگاه سراسری

انجام خدمات دندانپزشکی تخصصی

کاربرد لیزر در درمانهای دندانپزشکی به صورت تخصصی

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس