دکتر ابوالفضل نیکبخت

دکتر ابوالفضل نیکبخت

متخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس