دکتر محسن یزدانیان

دکتر محسن یزدانیان

متخصص جراحی لثه (پریودانتیکس)

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

برگرفته از نوبت دات ای ار

فوق العاده

برگرفته از نوبت دات ای ار

بی نظیر

برگرفته از نوبت دات ای ار

بسیار عالی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس