دکتر حسین گلزاری

دکتر حسین گلزاری

متخصص دندانپزشکی ترمیمی

۰۲۱۸۸۹۰۹۴۰۷

۰۲۱۸۸۹۰۹۰۴۴

۰۲۱۸۸۹۰۴۶۸۳

 

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس