دکتر محمدمهدی اعتمادی دیلمی

دکتر محمدمهدی اعتمادی دیلمی

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان

تعرفه خدمات

با بیمه دندانپزشکی یونیت از ده ها
پزشک تحت پوشش تخفیف بگیرید.

کیفیت درمان

برخورد مناسب

توضیح کامل

صرفه اقتصادی

از این پزشک وقت بگیر

اطلاعات تماس و آدرس